Gratiskurs - Hva kan lærere bruke fra journalistikken?

Media i skolen-kurs bygger på erfaring fra mange år med undervisning og arbeid som leder og pedagogisk konsulent for Avis i Skolen i Hordaland/Mediekompasset.

Bildesignatur MiS